Nový DXD výsev

Veľmi dôležitým komponentom ovplyvňujúcim činnosť výsevov sú použité ložiská. Od ich typu a kvality závisí ako sa budú otáčať disky, ich životnosť alebo nežiaduce bočné výkyvy diskov. Pri novej konštrukcii DXD výsevných jednotiek sme sa snažili tieto problémy eliminovať. Novinkou je preto použitie dvojradových ložísk chránených zvnútra krytkami, ktoré sú trvanlivejšie, pevnejšie a zabezpečujú hladký chod diskov. Tieto ložiská prenášajú väčšiu axiálnu silu a zabraňujú vzniku bočných výkyvov diskov.

K veľkému silovému zaťaženiu dochádza aj v oblasti držiaka výsevnej jednotky. Tým nastáva enormné opotrebovanie bodov upevnenia výsevnej jednotky na držiaku a základného telesa držiaku. Taktiež vplyvom bočných síl prenášaných z výsevnej jednotky na držiak je vyvolaný axiálny posuv držiaka na nosníku stroja. Uvedené nedostatky sme v podstatnej miere odstránili novou konštrukciou držiaka, ktorej podstatou je čap väčšieho priemeru z chrómovej tyče. Vo vnútri držiaku sa nachádzajú zakružované puzdra, v ktorých sa tento presne brúsený čap pohybuje. Držiak je z bočných strán utesnený gumenými krúžkami. Týmto zabezpečíme dlhšiu životnosť a zabránime vzniku bočných výkyvov. Celý výsevný systém je bezúdržbový – žiadne maznice a mazacie miesta.

Vysoko dimenzovaná výsevná jednotka DXD tak dokáže agresívnejšie vniknúť do pôdy a rozrezať rastlinné zvyšky, čím je zabezpečené lepšie uloženie osiva aj v ťažších podmienkach. Charakteristické pre tieto výsevy sú vzájomne proti sebe natočené a vzájomne posunuté disky – pracovný a stierací. Oba disky sú vyrobené z oteruvzdornej bórovej ocele. Toto riešenie má výhodu oproti konkurencii, kde pri práci v kamenistých pôdach vplyvom nárazov dochádza k deštrukcii používaného elastického stieracieho disku. Oba disky sa môžu nezávisle na sebe otáčať, pričom dochádza k čisteniu vnútornej plochy pracovného disku.

Pre rovnomerné vedenie a dodržanie hĺbky sejby môžu byť výsevné jednotky vybavené utláčacím kolieskom, ktoré má za úlohu viesť výsevnú jednotku v hĺbke a zabezpečiť utuženie pôdy po sejbe. Prostredníctvom jemne odstupňovaného dierového rastra je výsevná hĺbka jednoducho a rýchlo prestaviteľná. Rameno držiaka je vyrobené z vysokopevnostného materiálu QST, ktorý znižuje váhu kolieska ale zároveň je zárukou pevnosti a trvácnosti. Pritlačenie zvyšuje spojenie osiva s pôdou a podporuje tým rýchlejšie vzklíčenie.

Porovnanie

DXD držiaky

DXD ložiská


Čap z chrómovej tyče
Čap z chrómovej tyče
Dvojradové ložisko na disku
Dvojradové ložisko na disku
DXD s prítlačným kolieskom
DXD s prítlačným kolieskom

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x